Thực đơn

Cua - Ghẹ

Hoa Bien Sai Gon
 • Cua Huỳnh Đế

  Cua Huỳnh Đế : Nướng / Cháy Tỏi / Rang Muối Hồng Kông / Rang Muối Nước / Rang Muối Sả / Rang Me / Hấp Bia / Hấp Nước Dừa /Sốt Cari Singapore / Cari Thái Xanh / Sốt Thái / Sốt Ngũ Vị Đông Dương / Xào Miến Tay Cầm / Lẩu Cua Rào  / Lẩu Cua Biển Bắp Bò Đông Dương
 • Cua Thịt Không Dây

  Cua Thịt Không Dây: Nướng / Hấp Không / Hấp Bia / Hấp Nước Dừa / Nướng / Cháy Tỏi / Rang Muối Hồng Kông / Ủ Muối Đông Dương / Rang Muối Nước / Rang Muồi Sả / Rang Me /Sốt Cari Singapore / Cari Thái Xanh / Sốt Ngũ Vị Đông Dương / Xào Miến Tay Cầm / Lẩu Cua Rào / Lẩu Cua Biển Bắp Bò Đông Dương
 • Cua Gạch Không Dây

  Cua Gạch Không Dây Nướng / Hấp Bia / Hấp Nước Dừa  - Nướng / Cháy Tỏi / Rang Muối Hồng Kông / Ủ Muối Đông Dương / Rang Muối Nước / Rang Muồi Sả / Rang Me / Sốt Cari Singapore / Cari Thái Xanh / Sốt Ngũ Vị Đông Dương / Xào Miến Tay Cầm / Lẩu Cua Rào
 • Cua King Crap

 • Ghẹ Biển Không Dây

  Ghẹ Biển Không Dây: Nướng / Cháy Tỏi / Rang Muối Hồng Kông / Ủ Muối Đông Dương / Rang Muối Nước / Rang Muồi Sả / Rang Me / Hấp Bia / Hấp Nước Dừa /Sốt Cari Singapore / Cari Thái Xanh / Sốt Ngũ Vị Đông Dương / Xào Miến Tay Cầm / Lẩu Cua Rào

Nghêu - Sò - Ốc

Hoa Bien Sai Gon
 • Ốc hoàng hậu

  Ốc Hoàng Hậu : Hấp Hành Gừng / Nướng Mỡ Hành/ Nướng Muối Ớt / Nướng Cari/ Nướng Lá Quế / Nướng Y ( Nướng Mắm Nhỉ ) / Nướng Sa tế / Nướng Mọi / Nướng Tiêu Xanh / Cháy Tỏi / Bóp Gỏi
 • Ốc Núi Tây Ninh

  548000đ/1kg
  Ốc Núi Tây Ninh : 548.000đ/1kg : Hấp Sả/ Nướng Mọi/ Nướng Muối ớt/ Nướng Sa Tế /Nướng Tiêu Xanh / Nướng Y ( Nướng Mắm Nhỉ ) / Nướng Lá Quế / Xào Bơ Cay
 • Bào Ngư

  948.000đ/1kg
  Bào Ngư : 948.000đ/1kg : Hấp / Nấu Cháo / Xào Nấm / Nướng.
 • Tu Hài

  Tu Hài: Nướng Mỡ Hành/ Nướng Mọi / Nướng Y ( Nướng Mắm Nhỉ ) / Nướng Tiêu Xanh / Hấp Sả/ Hấp Hành Gừng/ Cháy Tỏi/ Nấu Cháo.
 • Móng Tay Chúa

  598.000đ/1kg
  Móng Tay Chúa : 598.000đ/1kg : Nướng Mỡ Hành/ Nướng Mọi / Nướng Y ( Nướng Mắm Nhỉ ) / Nướng Tiêu Xanh/ Hấp Sả/ Hấp Hành Gừng / Cháy Tỏi/ Nấu Cháo.
 • Nghêu Hai Đầu Phan Thiết

  328.000đ/1kg
  Nghêu Hai Đầu Phan Thiết (size 1kg ~ 7 con ) Rất ngọt và giòn : 328.000đ/1kg : Nướng Mỡ Hành/ Hấp Sả/ Hấp Thái / Hấp Hành Gừng/ Cháy Tỏi/ Nấu Cháo
 • Ốc Hương

  898.0000đ/1kg
  Ốc Hương (Size 1kg 60 - 80 Con) : 898.0000đ/1kg : Hấp Sả/ Hấp Gừng/ Rang Muối Ớt/ Nướng Mọi/ Nướng Muối Ớt / Nướng Tiêu Xanh
 • Sò Huyết

  428.000đ/1kg
  Sò Huyết (Size 1kg 40 - 60 Con) : 428.000đ/1kg : Lacot / Nướng Mọi / Nướng Mỡ Hành / Cháy Tỏi/ Rang Me/ Rang Muối / Sốt Tứ Xuyên /Bóp Gỏi.
 • Sò Mai Cồ

  68.000đ/Con
  Sò Mai Cồ : 68.000đ/Con : Hấp Tỏi/ Nấu Cháo/ Nướng Mỡ Hành/ Nướng Phô Mai
 • Nghêu Phú Yên

  298.000đ/1kg
  Nghêu Phú Yên (Size 1kg 30 - 40 Con) : 298.000đ/1kg : Hấp Thái/ Hấp Sả/ Xào Lá Quế/ Nướng Phômai/ Nướng Mỡ Hành

Tôm

Hoa Bien Sai Gon
 • Tôm Hùm Baby

  428.000đ/con
  Tôm Hùm Baby ( 1con ~300g ) : 428.000đ/con : Wasabi / Hấp Bia / Hấp Nước Dừa / Rang Me / Rang Tỏi / Rang Muối Hồng Kông / Rang Muối Sả / Rang Muối Nước / Nướng Mọi / Nướng Muối Ớt / Nướng Bơ Tỏi / Nướng Cari / Nướng Lá Quế / Nướng Mắm Nhĩ / Hoàng Kim / Sốt Ngũ Vị Đông Dương / Sốt Tái Cay Đông Dương / Sốt Thái / Cari Thái Xanh / Đút Lò Phômai.
 • Tôm Hùm Xanh / Tôm Hùm Đỏ / Tôm Hùm Tre

  1.798.000đ/1kg
  Tôm Hùm Xanh / Tôm Hùm Đỏ / Tôm Hùm Tre (Con 400g - 600g) : 1.798.000đ/1kg - (Con 601g – 1,5kg) : 1.988.000đ/1kg : Tiết Canh / Wasabi / Hấp Bia / Hấp Nước Dừa / Rang Me / Rang Tỏi / Rang Muối Hồng Kông / Rang Muối Sả / Rang Muối Nước / Nướng Mọi / Nướng Muối Ớt / Nướng Bơ Tỏi / Nướng Cari / Nướng Lá Quế / Nướng Mắm Nhĩ / Hoàng Kim / Sốt Ngũ Vị Đông Dương / Sốt Tái Cay Đông Dương / Sốt Thái / Cari Thái Xanh / Đút Lò Phômai.
 • Tôm Hùm Bông Sống

  2.688.000đ/1kg
  Tôm Hùm Bông Sống ( Size 700g - 1,4kg ) : 2.688.000đ/1kg : Tiết Canh / Wasabi / Hấp Bia / Hấp Nước Dừa / Rang Me / Rang Tỏi / Rang Muối Hồng Kông / Rang Muối Sả / Rang Muối Nước / Nướng Mọi / Nướng Muối Ớt / Nướng Bơ Tỏi / Nướng Cari / Nướng Lá Quế / Nướng Mắm Nhĩ / Hoàng Kim / Sốt Ngũ Vị Đông Dương / Sốt Tái Cay Đông Dương / Sốt Thái / Cari Thái Xanh / Đút Lò Phômai.
 • Tôm Hùm tươi xuất khẩu

  1.188.000đ/1kg
  Tôm Hùm TƯƠI Xuất Khẩu “ BAO NGON ” - Size 1kg - 1,6kg ) : 1.188.000đ/1kg chương trình giá vốn không giảm giá : Hấp Bia / Hấp Nước Dừa / Rang Me / Rang Tỏi / Rang Muối Hồng Kông / Rang Muối Sả / Rang Muối Nước / Nướng Mọi / Nướng Muối Ớt / Nướng Bơ Tỏi / Nướng Cari / Nướng Lá Quế / Nướng Mắm Nhĩ / Hoàng Kim / Sốt Ngũ Vị Đông Dương / Sốt Tái Cay Đông Dương / Sốt Thái / Cari Thái Xanh / Đút Lò Phômai.
 • Tôm Hùm Mỹ Alaska

  1.368.000đ/1kg
  Tôm Hùm MỸ ALASKA ( Con 900g - 1,5kg ) chương trình giá vốn không giảm giá: 1.368.000đ/1kg : Tiết Canh / Wasabi / Hấp Bia / Hấp Nước Dừa / Rang Me / Rang Tỏi / Rang Muối Hồng Kông / Rang Muối Sả / Rang Muối Nước / Nướng Mọi / Nướng Muối Ớt / Nướng Bơ Tỏi / Nướng Cari / Nướng Lá Quế / Nướng Mắm Nhĩ / Hoàng Kim / Sốt Ngũ Vị Đông Dương / Sốt Tái Cay Đông Dương / Sốt Thái / Cari Thái Xanh / Đút Lò Phômai.
 • Tôm Càng Xanh

  Tôm Càng Xanh: Hấp Bia / Hấp Nước Dừa / Rang Me/ Rang Tỏi/ Rang Muối Hồng Kông / Rang Muối Sả / Rang Muối Nước / Nướng Mọi / Nướng Muối ớt / Nướng Bơ Tỏi / Nướng Cari / Nướng Lá Quế / Nướng Mắm Nhĩ / Hoàng Kim / Sốt Ngũ Vị Đông Dương / Sốt Tái Cay Đông Dương / Sốt Thái / Cari Thái Xanh / Đút Lò Phômai
 • Tôm Sú

  388.000đ/kg
  Tôm Sú :  Wasabi / Hấp Bia / Hấp Nước Dừa / Rang Me/ Rang Tỏi/ Rang Muối Hồng Kông / Rang Muối Sả / Rang Muối Nước / Nướng Mọi / Nướng Muối ớt / Nướng Bơ Tỏi / Nướng Cari / Nướng Lá Quế / Nướng Mắm Nhĩ / Hoàng Kim / Sốt Ngũ Vị Đông Dương / Sốt Tái Cay Đông Dương / Sốt Thái / Cari Thái Xanh / Đút Lò Phômai - ĐẶC BIỆT : Tôm Sú Ủ Muối Đông Dương
 • Tôm Tích

  Tôm Tích ( Size ~ 8 Con / 1kg ) : 888.000đ/kg Tôm Tích Lớn ( Size ~ 160g/Con / 1kg ): 1.188.000đ/kg: Hấp Bia / Hấp Nước Dừa / Rang Me / Rang Tỏi / Rang Muối Hồng Kông / Rang Muối Sả / Rang Muối Nước / Nướng Mọi / Nướng Muối Ớt / Nướng Bơ Tỏi / Nướng Cari / Nướng Lá Quế / Nướng Mắm Nhĩ / Hoàng Kim / Sốt Ngũ Vị Đông Dương / Sốt Tái Cay Đông Dương / Sốt Thái / Cari Thái Xanh / Đút Lò Phômai.
 • Tôm Mũ Ni Trắng

  888.000đ/ kg
  Tôm Mũ Ni Trắng Hấp Bia / Hấp Nước Dừa / Rang Me / Rang Tỏi / Rang Muối Hồng Kông / Rang Muối Sả / Rang Muối Nước / Nướng Mọi / Nướng Muối Ớt / Nướng Bơ Tỏi / Nướng Cari / Nướng Lá Quế / Nướng Mắm Nhĩ / Hoàng Kim / Sốt Ngũ Vị Đông Dương / Sốt Tái Cay Đông Dương / Sốt Thái / Cari Thái Xanh / Đút Lò Phômai.

Cá biển

Hoa Bien Sai Gon
 • Cá Mú Đỏ

  1.198.000đ/Kg
  Cá Mú Đỏ : 1.198.000đ/Kg : Nướng & Lẩu / Wasabi / Hấp Hông Kông / Hấp Triều Châu / Hấp Quảng Đông / Hấp Kỳ Lân / Hấp Tàu Xì / Hấp Mã Lai / Chưng Tương / Kho Tộ / Canh Chua / Chiên Sốt Ngũ Vị Đông Dương / Chiên Sốt Thái.
 • Cá Mú Nghệ

  648.000đ/Kg
  Cá Mú Nghệ ( 1 con ~ 7kg – 10kg ) : 648.000đ/Kg - Bán lẻ Nướng & Lẩu / Wasabi / Hấp Hông Kông / Hấp Quảng Đông / Hấp Triều Châu / Hấp Kỳ Lân / Hấp Tàu Xì / Hấp Mã Lai / Chưng Tương / Kho Tộ / Canh Chua / Chiên Sốt Ngũ Vị Đông Dương / Chiên Sốt Thái.
 • Cá Mặt Quỉ

  1.048.000đ/Kg
  Cá Mặt Quỉ : 1.048.000đ/Kg : Nướng & Lẩu / Hấp Hông Kông / Hấp Triều Châu / Hấp Quảng Đông / Hấp Kỳ Lân / Hấp Tàu Xì / Hấp Mã Lai / Chưng Tương / Kho Tộ / Canh Chua.
 • Cá Tuyết Canada

  1.698.000đ/Kg
  Đặc Biệt Hàng Hiếm Cá Tuyết Canada ( Sống bơi tại hồ ) : 1.698.000đ/Kg ( size : 1,6kg – 2kg ) :Nướng & Lẩu / Hấp Hông Kông / Hấp Triều Châu / Hấp Quảng Đông / Hấp Kỳ Lân / Hấp Tàu Xì / Hấp Mỡ Hành / Hấp Mã Lai / Chưng Tương / Kho Tộ / Canh Chua.
 • Cá Bò Giáp

  678.000đ/Kg
  Cá Bò Giáp : 678.000đ/Kg : Hấp Hồng Kông / Hấp Triều Châu / Hấp Quảng Đông / Hấp Kỳ Lân / Hấp Tàu Xì / Hấp Mã Lai / Nướng/ Lẩu / Chưng Tương / Hầm Tiêu Xanh / Beefsteak Sốt Ngũ Vị Đông Dương.
 • Cá Nhám

  368.000đ/Kg
  Cá Nhám chương trình giá vốn không giảm giá : 368.000đ/Kg : Nướng, Lẩu Và Vi Cá Rang Muối/ Hấp Hông Kông / Hấp Triều Châu / Hấp Quảng Đông / Hấp Kỳ Lân / Hấp Tàu Xì / Hấp Mã Lai / Chưng Tương
 • Cá Bớp

  368.000đ/Kg
  Cá Bớp chương trình giá vốn không giảm giá : 368.000đ/Kg : Nướng, Lẩu Và Vi Cá Rang Muối/ Chả Cá Lã Vọng / Hấp Hông Kông /Hấp Triều Châu / Hấp Quảng Đông / Hấp Kỳ Lân / Hấp Tàu Xì / Hấp Mã Lai / Chưng Tương / Kho Tộ / Canh Chua / Gỏi Cá / Chiên Sốt Ngũ Vị Đông Dương / Chiên Sốt Thái.
 • Cá Chim Trắng

  448.000đ/Kg
  Cá Chim Trắng : 448.000đ/Kg : Nướng / Lẩu ( Ngót/ Măng Chua/ Thái )/ Hấp Hồng Kông/ Hấp Quảng Đông / Hấp Triều Châu / Hấp Kỳ Lân / Hấp Tàu Xì / Hấp Mã Lai / Chưng Tương.
 • Cá Mao ếch

  528.000đ/Kg
  Cá Mao ếch : 528.000đ/Kg : Hấp Hồng Kông/ Hấp Quảng Đông / Hấp Triều Châu / Hấp Kỳ Lân / Hấp Tàu Xì / Hấp Mã Lai / Chưng Tương / Nướng/ Lẩu/ Chiên.
 • Cá Đuối

  528.000đ/Kg
  Cá Đuối : 528.000đ/Kg : Nướng Và Lẩu/ Xào Lăn/ Cà Ri / Hấp mỡ Hành.

Cá nước ngọt

Hoa Bien Sai Gon
 • Cá Lăng

  318.000đ/ Con
  Cá Lăng (1 Con ~ 900g ) : 2 Món (Nướng Và Lẩu/ Chả Cá Lã Vọng) - Hấp Hồng Kông / Hấp Quảng Đông / Hấp Triều Châu / Hấp Kỳ Lân / Hấp Tàu Xì/ Hấp Mã Lai / Chưng Tương/ Kho Tộ : 318.000đ/ Con.
 • Cá Chình Suối

  888.000đ/Kg
  Cá Chình Suối ( Chình Bông Lạng Sơn Rất Thơm – Dai – Béo – chỉ có tại Đông Dương ) : 888.000đ/Kg : Nướng Muối Ớt / Nướng Mọi / Nướng Riềng Mẻ Và Lẩu / Kho Tộ / Hầm sả
 • Cá Tầm

  398.000đ/Kg
  Cá Tầm chương trình giá vốn không giảm giá: 398.000đ/Kg : Nướng, Lẩu Và Vi Cá Rang Muối/ Chả Cá Lã Vọng/ Wasabi/ Hấp Hồng Kông / Hấp Quảng Đông / Hấp Triều Châu / Hấp Kỳ Lân / Hấp Tàu Xì / Hấp Mã Lai / Chưng Tương/ Sốt Cam/ Sốt Chanh Dây/ Kho Tộ …
 • Cá Chép Giòn Nga

  398.000đ/Kg
  Cá Chép Giòn Nga ( Nhà Hàng Đảm Bảo Giòn ) chương trình giá vốn không giảm giá: 398.000đ/Kg : Om Cải Chua/ Nướng Và Lẩu/ Hấp Hồng Kông / Hấp Quảng Đông / Hấp Triều Châu / Hấp Kỳ Lân / Hấp Tàu Xì / Hấp Mã Lai / Chưng Tương/ Kho Tộ / Lúc Lắc
 • Cá Hô

  498.000đ/Kg
  Cá Hô (Cá Tiến Vua) ( Size 1,8kg – 3kg ): 498.000đ/Kg Y Cá Hô (Cá Tiến Vua) ( Size 4kg – 6kg ): 588.000đ/Kg: Nướng/ Lẩu/ Om Cải Chua Hoặc Thì Là/ Chiên / Hấp Hồng Kông/ Hấp Quảng Đông / Hấp Triều Châu / Hấp Kỳ Lân / Hấp Tàu Xì / Hấp Mã Lai / Chưng Tương/ Kho Tộ .

Hải sản quý hiếm

Hoa Bien Sai Gon
 • Cá Chìa Vôi

  1.188.000đ/Kg
  Cá Chìa Vôi ( Size 1 – 3kg ): 1.188.000đ/Kg : Đặc Biệt 2 món : Bóp Gỏi – Đầu Đuôi Nấu Cháo Hấp Hông Kông / Hấp Quảng Đông / Hấp Triều Châu / Hấp Kỳ Lân / Hấp Tàu Xì / Hấp Mã Lai / Chưng Tương / Kho Tộ / Canh Chua / Chiên Sốt Ngũ Vị Đông Dương / Chiên Sốt Thái.
 • Cá Hồng Chanh

  488.000đ/Kg
  Cá Hồng Chanh : Thịt Thơm Ngọt ( Bán nguyên con . Size : 5 – 15 kg ) : 488.000đ/Kg – Bán lẻ ( đầu và đuôi 398.000đ/ kg – Khúc giữa thân 598.000đ/ kg ) : Hấp Hồng Kông/ Hấp Triều Châu / Hấp Quảng Đông / Hấp Kỳ Lân / Hấp Tàu Xì / Nướng/ Lẩu / Hấp Mã Lai / Chưng Tương / Hầm Tiêu Xanh / Beefsteak / Kho Tộ / Canh Chua / Chiên Sốt Ngũ Vị Đông Dương / Chiên Sốt Thái.
 • Cá Hồng Đỏ

  528.000đ/Kg
  Cá Hồng Đỏ : Thịt Thơm Rất Dai ( Bán nguyên con . Size : 5 – 20 kg ) : 528.000đ/Kg - Bán lẻ ( đầu và đuôi 448.000đ/ kg – Khúc giữa thân 598.000đ/ kg ) : Hấp Hồng Kông / Hấp Triều Châu / Hấp Quảng Đông / Hấp Kỳ Lân / Hấp Tàu Xì / Hấp Mã Lai / Nướng/ Lẩu / Chưng Tương / Hầm Tiêu Xanh / Beefsteak / Lúc Lắc
 • Cá Anh Vũ Đầu Đỏ

  788.000đ/Kg
  Cá Anh Vũ Đầu Đỏ ( Size : 2-3 kg/con ) : Hàng Thiên Nhiên Quý Hiếm Rất Ngon: 788.000đ/Kg : Nướng & Lẩu / Hấp Hồng Kông / Hấp Quảng Đông / Hấp Triều Châu / Hấp Kỳ Lân / Hấp Tàu Xì / Hấp Mã Lai / Chưng Tương / Kho Tộ / Chiên / Canh Chua.
 • Cá Cóc

  588.000đ/Kg
  Cá Cóc ( Size 2 – 3 kg ) : Hàng Thiên Nhiên Biển hồ Campuchia - Thơm – Béo – Ngọt : 588.000đ/Kg : Nướng & Lẩu / Hấp Hồng Kông / Hấp Quảng Đông / Hấp Triều Châu / Hấp Kỳ Lân / Hấp Tàu Xì / Hấp Mã Lai / Chưng Tương / Kho Tộ / Chiên / Canh Chua.

Khác

Hoa Bien Sai Gon
 • Baba Nhỏ

  458.000đ/con
  Baba Nhỏ (~ 850g) : 458.000đ/con : (1 Món) Nấu Chuối / Rang Muối Hông Kông / Hấp Gừng / Tẩm Bột Chiên Giòn / Xào Gừng / Um Muối Hột / Nướng Muối ớt / Nướng Cari ( làm 2 món giá 498.000đ/ con : Lòng Xào Mướp …)
 • Baba Lớn

  688.000đ/kg
  Baba Lớn ( 1,3kg – 3kg ) : 688.000đ/kg : Lòng Xào Mướp và Nấu Chuối / Rang Muối Hông Kông / Ủ Muối Đông Dương / Hấp Gừng / Tẩm Bột Chiên Giòn / Lòng Xào Mướp / Xào Gừng / Um Muối Hột / Nướng Muối ớt / Nướng Cari.
 • Rong Nho Biển Sống

  58.000đ/100g
  Y Rong Nho Biển Sống: 58.000đ/100g : Ăn Sống / Nấu Soup / Trộn Gỏi Salad Dầu Dấm…
 • Bạch Tuộc

  598.000đ/1kg
  Bạch Tuộc : 598.000đ/1kg : Nướng Mọi / Nướng Muối Ớt / Nướng Cari/ Nướng Lá Quế / Hấp Hành Gừng / Nhúng Dấm / Nhúng Sả / Nhúng Mẻ / Wasabi

SOUP

Hoa Bien Sai Gon
 • Soup Hải Vị Đậu Hủ

  55000
 • Soup Hải Vị Rong Biển

  55000
 • Soup Măng Tây Cua

  55000
 • Soup Cua Tuyết Nhĩ

  55000
 • Soup Bắp Cua / Soup cua Gà Xé

  55000
 • Soup Hải Sản Tôm Mực

  55000

Xíu Mại - Há Cảo

Hoa Bien Sai Gon
 • HÁ CẢO ĐẶC BIỆT HOA BIỂN

  75.000đ
 • HÁ CẢO TÔM

  65.000đ
 • HÁ CẢO SÒ ĐIỆP

  60.000đ
 • HÁ CẢO TÔM HẸ

  60.000đ
 • XÍU MẠI NƯỚC

  60.000đ
 • XÍU MẠI TRỨNG TÔM

  60.000đ
 • XÍU MẠI BÀO NGƯ HOA BIỂN

  100.000đ

Bánh Bao - Bánh Cuốn

Hoa Bien Sai Gon

Hoa Bien Sai Gon
 • MÌ KIM CHI HQ HẢI SẢN

  70.000đ
 • MÌ BÒ KHO

  70.000đ
 • MÌ SỦI CẢO

  70.000đ
 • MÌ HOÀNH THÁNH XÁ XÍU

  70.000đ
 • MÌ TÔM TƯƠI

  70.000đ
 • MÌ XÁ XÍU

  65.000đ

Món Khác

Hoa Bien Sai Gon

Menu Tiệc 1 - 2,885,000đ

Hoa Bien Sai Gon
 • HÀO MỠ HÀNH / HÀO PHÔ MAI / NGHÊU 2 ĐẦU NƯỚNG MỠ HÀNH

  10 Con / 1KG
 • GỎI HẢI SẢN/ GỎI SỨA TÔM/ GỎI XOÀI KHÔ SẶC/ GỎI CÁ MAI/ GỎI BÒ BÓP THẤU/ GỎI MỰC THÁI LAN

  2 phần = 1 dĩa lớn
 • CƠM CHÁY HẢI SẢN TAY CẦM

  1 phần
 • GÀ TRE / GÀ H’MÔNG HẤP LÁ CHANH ( nguyên con ) / NỔ MUỐI HỘT

  1 con
 • CÁ BỚP/ CÁ TẦM/ CÁ CHIM TRẮNG/ CÁ CHÌNH BIỂN/ CÁ CHÉP GIÒN/ CÁ NHÁM 02 MÓN: Nướng muối ớt và Lẩu măng chua / Lẩu thái/ Lẩu ngót

  2,8KG
 • TRÁI CÂY

  2 phần = 1 dĩa lớn

Menu Tiệc 2 - 2,915,000đ

Hoa Bien Sai Gon
 • GỎI HẢI SẢN/ GỎI SỨA TÔM/ GỎI XOÀI KHÔ SẶC/GỎI CÁ MAI/ GỎI BÒ BÓP THẤU/ GỎI MỰC THÁI LAN

  2 phần = 1 dĩa lớn
 • SÒ LÔNG / SÒ ĐIỆP NƯỚNG MỠ HÀNH / CÁ TRỨNG CHIÊN / CÁ TRỨNG NƯỚNG MUỐI ỚT/ CÁ TRỪNG NƯỚNG MỌI

  2 phần = 1 dĩa lớn
 • CƠM CHÁY HẢI SẢN TAY CẦM

  1 phần
 • CÁ CHIM TRẮNG HẤP HỒNG KONG / CHƯNG TƯƠNG

  1con = 1,1kg
 • MỰC SỮA PHÚ QUỐC CHÁY TIÊU XANH / CHIÊN NƯỚC MẮM

  800G
 • TÔM SÚ RANG MUỐI HỒNG KONG

  800G
 • CÁ BỚP/ CÁ TẦM/ CÁ CHÉP GIÒN/ CÁ NHÁM / CÁ MÚ ĐEN Nấu lẩu măng chua / Lẩu thái/ Lẩu ngót/ Lẩu riêu

  1,5KG
 • TRÁI CÂY

  2 phần = 1 dĩa lớn

Menu Tiệc 3 - 2,955,000đ

Hoa Bien Sai Gon
 • GỎI HẢI SẢN/ GỎI SỨA TÔM/ GỎI XOÀI KHÔ SẶC/GỎI CÁ MAI/ GỎI BÒ BÓP THẤU/ GỎI MỰC THÁI LAN

  2 phần = 1 dĩa lớn
 • SÒ LÔNG / SÒ ĐIỆP NƯỚNG MỠ HÀNH / CÁ TRỨNG CHIÊN / CÁ TRỨNG NƯỚNG MUỐI ỚT/ CÁ TRỪNG NƯỚNG MỌI

  2 phần = 1 dĩa lớn
 • CƠM CHÁY HẢI SẢN TAY CẦM

  1 phần
 • TÔM CÀNG XANH CHÁY TỎI / RANG MUỐI HỒNG KONG/ Ủ MUỐI ĐÔNG DƯƠNG

  10 con ~ 1,1kg
 • MỰC SỮA HẤP HÀNH GỪNG

  800G
 • ẾCH XÀO LĂN / Ủ RƠM / CHIÊN BƠ

  2 phần = 1 dĩa lớn
 • CÁ BỚP/ CÁ TẦM/ CÁ CHÉP GIÒN/ CÁ NHÁM / CÁ MÚ ĐEN Nấu lẩu măng chua / Lẩu thái/ Lẩu ngót/ Lẩu riêu

  1,5KG
 • TRÁI CÂY

  2 phần = 1 dĩa lớn

Menu Tiệc 4 - 2,975,000đ

Hoa Bien Sai Gon
 • HÀO MỠ HÀNH / HÀO PHÔ MAI / NGHÊU 2 ĐẦU NƯỚNG MỠ HÀNH

  10 Con / 1KG
 • GỎI HẢI SẢN/ GỎI SỨA TÔM/ GỎI XOÀI KHÔ SẶC/GỎI CÁ MAI/ GỎI BÒ BÓP THẤU/ GỎI MỰC THÁI LAN

  2 phần = 1 dĩa lớn
 • MỰC SỮA CHIÊN NƯỚC MẮM

  800G
 • GÀ QUÝ PHI / CHIM TRĨ HẤP LÁ CHANH THÁI ( nguyên con ) – Lòng xào mướp

  1con ~ 1kg
 • CƠM CÁ MẶN/ CƠM CHIÊN HẢI SẢN / CƠM DƯƠNG CHÂU/ CƠM CHIÊN SÒ ĐIỆP CHÁY TỎI

  2 phần = 1 dĩa lớn
 • CÁ LĂNG NƯỚNG MUỐI ỚT VÀ LẨU MĂNG CHUA

  2 CON ~2,8KG
 • TRÁI CÂY

  2 phần = 1 dĩa lớn

Menu Tiệc 5 - 3,095,000đ

Hoa Bien Sai Gon
 • HÀO ĐÚT LÒ PHOMAI

  10 CON
 • GỎI TIẾN VUA / CỦ HỦ DỪA / GỎI NGÓ SEN TÔM THỊT

  2 phần = 1 dĩa lớn
 • BÒ CUỘN PHOMAI

  10 CUỘN
 • HẢI SÂM NẤM ĐÔNG CÔ SỐT DẦU HÀO

  2 phần = 1 dĩa lớn
 • TÔM HOÀNG KIM

  500G
 • BẮP BÒ NẤU ĐẬU / NẤU PATE

  2 phần = 1 dĩa lớn
 • CÁ CHIM / CÁ MÚ ĐEN / CÁ TẦM NƯỚNG HOẶC HẤP HỒNG KONG

  1,2 KG
 • LẨU KIM CHI HQ HẢI SẢN / LẨU NẤM HS / LẨU CUA ĐỒNG HẢI SẢN /LẨU THÁI HẢI SẢN / LẨU CAY HẢI SẢN TỨ XUYÊN

  1 LẨU
 • TRÁI CÂY

  2 phần = 1 dĩa lớn

Menu Tiệc 6 - 3,095,000đ

Hoa Bien Sai Gon
 • GỎI HẢI SẢN/ GỎI SỨA TÔM/ GỎI XOÀI KHÔ SẶC/GỎI CÁ MAI/ GỎI BÒ BÓP THẤU/ GỎI MỰC THÁI LAN

  2 phần = 1 dĩa lớn
 • CHẢ GIÒ HẢI SẢN HỒNG KONG/ CHẢ GIÒ HOA BIỂN

  10 CUỐN
 • HÀO MỠ HÀNH / HÀO PHÔ MAI / NGHÊU 2 ĐẦU NƯỚNG MỠ HÀNH

  10 Con / 1KG
 • MỰC LÁ NHA TRANG/ HẤP HÀNH GỪNG/ CHÁY TIÊU XANH/ CHIÊN NƯỚC MẮM

  1KG
 • CƠM CÁ MẶN/ CƠM CHIÊN HẢI SẢN / CƠM DƯƠNG CHÂU/ CƠM CHIÊN SÒ ĐIỆP CHÁY TỎI

  2 phần = 1 dĩa lớn
 • CÁ BỚP / CÁ TẦM / CÁ CHIM TRẮNG / CÁ CHÌNH BIỂN / CÁ CHÉP DÒN / CÁ NHÀM 2 MÓN : Nướng muối ớt và Lẩu măng chua / Lẩu thái/ Lẩu ngót

  2,8KG
 • TRÁI CÂY

  2 phần = 1 dĩa lớn

Menu Tiệc 7 - 3,155,000đ

Hoa Bien Sai Gon
 • RAU LUỘC KHO QUẸT

  2 phần = 1 dĩa lớn
 • CƠM CÁ MẶN/ CƠM CHIÊN HẢI SẢN / CƠM DƯƠNG CHÂU/ CƠM CHIÊN SÒ ĐIỆP CHÁY TỎI

  2 phần = 1 dĩa lớn
 • BÀO NGƯ SỐT NẤM ĐÔNG CÔ

  1 phần
 • SÒ LÔNG / SÒ ĐIỆP NƯỚNG MỠ HÀNH / CÁ TRỨNG CHIÊN / CÁ TRỨNG NƯỚNG MUỐI ỚT/ CÁ TRỪNG NƯỚNG MỌI

  2 phần = 1 dĩa lớn
 • MỰC SỮA HẤP HÀNH GỪNG

  800G
 • TÔM SÚ RANG MUỐI HỒNG KONG

  800G
 • CHIM TRĨ ( RẤT NGỌT , THƠM ) 3 MÓN: Lòng xào mướp và Hấp Lá Chanh / Hấp Hành Gừng / Xào lá chanh / Nướng Riềng Mẻ / Nướng Muối Ớt và Xáo Măng / Hầm Sả / Tiềm Thuốc Bắc ăn với bún tươi

  2 con ~ 2,2kg
 • TRÁI CÂY

  2 phần = 1 dĩa lớn

Menu Tiệc 8 - 3,225,000đ

Hoa Bien Sai Gon
 • MỰC SỮA HẤP HÀNH GỪNG

  800G
 • HÀO MỠ HÀNH / HÀO PHÔ MAI / NGHÊU 2 ĐẦU NƯỚNG MỠ HÀNH

  10 Con / 1KG
 • GỎI HẢI SẢN/ GỎI SỨA TÔM/ GỎI XOÀI KHÔ SẶC/GỎI CÁ MAI/ GỎI BÒ BÓP THẤU/ GỎI MỰC THÁI LAN

  2 phần = 1 dĩa lớn
 • MỰC SỮA CHIÊN NƯỚC MẮM

  800G
 • GÀ MÁI TRE HẤP LÁ CHANH THÁI ( nguyên con ) – Lòng xào mướp

  1 con
 • CƠM CÁ MẶN/ CƠM CHIÊN HẢI SẢN / CƠM DƯƠNG CHÂU/ CƠM CHIÊN SÒ ĐIỆP CHÁY TỎI

  2 phần = 1 dĩa lớn
 • CÁ BỚP/ CÁ TẦM/ CÁ CHIM TRẮNG/ CÁ CHÌNH BIỂN/ CÁ CHÉP GIÒN/ CÁ NHÁM 02 MÓN: Nướng muối ớt và Lẩu măng chua / Lẩu thái/ Lẩu ngót

  2,8KG
 • TRÁI CÂY

  2 phần = 1 dĩa lớn

Menu Tiệc 9 - 3,335,000đ

Hoa Bien Sai Gon
 • HÀO ĐÚT LÒ PHOMAI

  10 CON
 • GỎI SALAD BÒ TRỨNG

  2 phần = 1 dĩa lớn
 • CHẢ GIÒ HẢI SẢN HỒNG KONG / HOA BIỂN

  10 CUỐN
 • GÀ TA HẤP LÁ CHANH / QUAY XÔI PHỒNG

  1 con
 • BẮP BÒ NẤU ĐẬU / NẤU PATE

  2 phần = 1 dĩa lớn
 • CÁ TẦM / BỚP 2 MÓN: Nướng Muối ớt / Nướng ngũ vị/ Nướng mọi và Lẩu măng chua / Lẩu thái / Lẩu ngót

  2,4KG
 • TRÁI CÂY

  2 phần = 1 dĩa lớn

Menu Tiệc 10 - 3,395,000đ

Hoa Bien Sai Gon
 • GỎI SỨA TÔM

  2 phần = 1 dĩa lớn
 • CHẢ GIÒ HẢI SẢN HỒNG KONG/ CHẢ GIÒ HOA BIỂN

  10 CUỐN
 • MỰC SỮA HẤP HÀNH GỪNG

  800G
 • VÚ DÊ NƯỚNG CHAO

  2 phần = 1 dĩa lớn
 • TÔM SÚ RANG MUỐI HỒNG KONG/ TÔM HOÀNG KIM

  800G
 • VỊT TRỜI: Xôi, Hầm sả / Hầm củ sen / Tiềm thuốc bắc

  3CON
 • TRÁI CÂY

  2 phần = 1 dĩa lớn

Menu Tiệc 11 - 3,585,000đ

Hoa Bien Sai Gon
 • HÀO MỠ HÀNH / HÀO PHÔ MAI / NGHÊU 2 ĐẦU NƯỚNG MỠ HÀNH

  10 Con / 1KG
 • GỎI HẢI SẢN/ GỎI SỨA TÔM/ GỎI XOÀI KHÔ SẶC/GỎI CÁ MAI/ GỎI BÒ BÓP THẤU/ GỎI MỰC THÁI LAN

  2 phần = 1 dĩa lớn
 • MỰC LÁ NHA TRANG CHÁY TỎI

  800G
 • CÁ NHÁM/CÁ BỚP/CÁ TẦM/CHÉP GIÒN/CÁ CHIM/CHÌNH BIỂN: Cá nướng muối ớt

  1.8KG
 • CHIM TRĨ 3 MÓN : Lòng xào mướp, Hấp Lá Chanh / Hấp Hành Gừng / Xào lá chanh và Xáo Măng / Hầm Sả /Khoai Sọ

  2.2KG
 • TRÁI CÂY

  2 phần = 1 dĩa lớn

Menu Tiệc 12 - 3,755,000đ

Hoa Bien Sai Gon
 • GỎI HẢI SẢN ỐC GIÁC

  2 phần = 1 dĩa lớn
 • ỐC TU HÀI / MÓNG TAY CHÚA NƯỚNG MỠ HÀNH

  10 con = 1,2KG
 • TÔM SÚ RANG MUỐI HỒNG KONG

  800G
 • VÚ DÊ NƯỚNG CHAO

  2 phần = 1 dĩa lớn
 • MỰC SỮA HẤP HÀNH GỪNG

  800G
 • CHIM TRĨ: Lòng xào mướp / Hấp lá chanh / Xaó măng / Hầm sả

  2 CON = 2,2KG
 • TRÁI CÂY

  2 phần = 1 dĩa lớn

Menu Tiệc 13 - 3,795,000đ

Hoa Bien Sai Gon
 • GỎI HẢI SẢN/ GỎI SỨA TÔM/ GỎI XOÀI KHÔ SẶC/GỎI CÁ MAI/ GỎI BÒ BÓP THẤU/ GỎI MỰC THÁI LAN

  2 phần = 1 dĩa lớn
 • ỐC TU HÀI / MÓNG TAY CHÚA NƯỚNG MỠ HÀNH

  10 con ~ 1,2kg
 • NGAO 2 ĐẦU / NGHÊU LỚN PHÚ YÊN : Hấp Thái / Hấp Sả

  1kg
 • MỰC SỮA PHÚ QUỐC CHÁY TIÊU XANH / CHIÊN NƯỚC MẮM

  800G
 • CƠM CÁ MẶN/ CƠM CHIÊN HẢI SẢN / CƠM DƯƠNG CHÂU/ CƠM CHIÊN SÒ ĐIỆP CHÁY TỎI

  2 phần = 1 dĩa lớn
 • CÁ BỚP/ CÁ TẦM/ CÁ CHIM TRẮNG/ CÁ MÚ ĐEN / CÁ CHÌNH BIỂN/ CÁ CHÉP GIÒN/ CÁ NHÁM 02 MÓN: Nướng muối ớt và Lẩu măng chua / Lẩu thái/ Lẩu ngót

  2,8KG
 • TRÁI CÂY

  2 phần = 1 dĩa lớn

Menu Tiệc 14 - 3,855,000đ

Hoa Bien Sai Gon
 • GỎI HẢI SẢN/ GỎI SỨA TÔM/ GỎI XOÀI KHÔ SẶC/GỎI CÁ MAI/ GỎI BÒ BÓP THẤU/ GỎI MỰC THÁI LAN

  2 phần = 1 dĩa lớn
 • CHẢ GIÒ HẢI SẢN HONGKONG / CHẢ GIÒ HOA BIỂN

  10 cuốn
 • HẢI SÂM NẤM ĐÔNG CÔ SỐT DẦU HÀO

  1 phần
 • GIÒ HEO MUỐI CHIÊN GIÒN

  2 phần = 1 dĩa lớn
 • TÔM HOÀNG KIM

  800G
 • GÀ ĐÔNG TẢO: Thịt & lòng hấp lá chanh thái , Xáo Măng / Hầm sả / Hầm củ sen /tiềm ớt hiểm/ Tiềm thuốc bắc

  3.5 KG
 • TRÁI CÂY

  2 phần = 1 dĩa lớn

Menu Tiệc 15 - 4,385,000đ

Hoa Bien Sai Gon
 • GỎI HẢI SẢN ỐC GIÁC

  2 phần = 1 dĩa lớn
 • TU HÀI / MÓNG TAY CHÚA : nướng mỡ hành

  10 con = 1.4kg
 • TÔM SÚ RANG MUỐI HONGKONG / CHÁY TỎI

  1 KG
 • VÚ DÊ NƯỚNG CHAO

  2 phần = 1 dĩa lớn
 • MỰC LÁ NHA TRANG HẤP HÀNH GỪNG

  1 KG
 • CHIM TRĨ / GÀ ĐÔNG TẢO : Lòng xào mướp và hấp lá chanh/xáo măng/hầm xả

  2.2KG
 • TRÁI CÂY

  2 phần = 1 dĩa lớn

Menu Tiệc 16 - 4,615,000đ

Hoa Bien Sai Gon
 • GỎI HẢI SẢN/ GỎI SỨA TÔM/ GỎI XOÀI KHÔ SẶC/GỎI CÁ MAI/ GỎI BÒ BÓP THẤU/ GỎI MỰC THÁI LAN

  2 phần = 1 dĩa lớn
 • CHẢ GIÒ HẢI SẢN HONGKONG / CHẢ GIÒ HOA BIỂN

  10 cuốn
 • HẢI SÂM NẤM ĐÔNG CÔ SỐT DẦU HÀO

  1 phần
 • GIÒ HEO MUỐI CHIÊN GIÒN

  2 phần = 1 dĩa lớn
 • TÔM HOÀNG KIM

  800G
 • LELE: Xôi lele và Hầm sả / Hầm củ sen / Tiềm thuốc bắc

  2 con
 • TRÁI CÂY

  2 phần = 1 dĩa lớn

Menu Tiệc 17 - 4,895,000

Hoa Bien Sai Gon
 • GỎI HẢI SẢN/ GỎI SỨA TÔM / GỎI XOÀI KHÔ SẶC / GỎI CÁ MAI / GỎI BÒ BÓP THẤU / GỎI MỰC THÁI LAN

  2 phần = 1 dĩa lớn
 • TU HÀI / ỐC MÓNG TAY CHÚA : nướng mỡ hành / cháy tỏi

  10 con = 1.4kg
 • TÔM CÀNG XANH Ủ MUỐI ĐÔNG DƯƠN/RANG MUỐI HK/CHÁY TỎI

  10 con = 1.1kg
 • MỰC LÁ NHA TRANG HẤP HÀNH GỪNG

  800G
 • CÁ MÚ ĐEN / CÁ CHIM / CÁ TẦM HẤP HỒNG KONG ( CHƯNG TƯƠNG ) / CÁ CHÉP DÒN( OM DƯA )

  1.2KG
 • CHIM TRĨ: Lòng xào mướp(xào nấm)/xào lá chanh thái và Hầm sả /Xáo măng/nấu khoai sọ ăn kèm bún tươi

  2.2 KG
 • TRÁI CÂY

  2 phần = 1 dĩa lớn

Menu Tiệc 18 - 4,955,000đ

Hoa Bien Sai Gon
 • GỎI HẢI SẢN/ GỎI SỨA TÔM / GỎI XOÀI KHÔ SẶC / GỎI CÁ MAI / GỎI BÒ BÓP THẤU / GỎI MỰC THÁI LAN

  2 phần = 1 dĩa lớn
 • TU HÀI / ỐC MÓNG TAY CHÚA : nướng mỡ hành / cháy tỏi

  10 Con / 1,4KG
 • TÔM CÀNG XANH Ủ MUỐI ĐÔNG DƯƠNG / RANG MUỐI HK/CHÁY TỎI

  10 Con / 1,1KG
 • NGHÊU LỚN PHÚ YÊN/SÒ HUYẾT Lacot – Nướng Mọi / NGAO 2 ĐẦU : Hấp sả

  1 KG
 • CÁ MÚ ĐEN / CÁ CHIM / CÁ TẦM HẤP HỒNG KONG ( CHƯNG TƯƠNG ) / CÁ CHÉP DÒN ( OM DƯA )

  1,2 KG
 • CHIM TRĨ 3 MÓN: Lòng xào mướp(xào nấm)/xào lá chanh thái và Hầm sả /Xáo măng/nấu khoai sọ ăn kèm bún tươi

  2.2KG
 • TRÁI CÂY

  2 phần = 1 dĩa lớn

Menu Tiệc 19 - 5,285,000đ

Hoa Bien Sai Gon
 • GỎI HẢI SẢN/ GỎI SỨA TÔM/ GỎI XOÀI KHÔ SẶC/GỎI CÁ MAI/ GỎI BÒ BÓP THẤU/ GỎI MỰC THÁI LAN

  2 phần = 1 dĩa lớn
 • TU HÀI / ỐC MÓNG TAY CHÚA : nướng mỡ hành , cháy tỏi

  10 con = 1.4kg
 • TÔM CÀNG XANH Ủ MUỐI ĐÔNG DƯƠN / RANG MUỐI HK / CHÁY TỎI

  10 con = 1.1kg
 • ỐC HƯƠNG LỚN THIÊN NHIÊN HẤP SẢ

  800GR
 • CÁ MÚ ĐEN / CÁ CHIM / CÁ TẦM HẤP HỒNG KONG ( CHƯNG TƯƠNG ) / CÁ CHÉP DÒN ( OM DƯA )

  1.2KG
 • GÀ ĐÔNG TẢO: Thịt & lòng hấp lá chanh thái và Hầm sả / Hầm củ sen /tiềm ớt hiểm/ tiềm thuốc bắc

  1 con = 2.2 KG
 • TRÁI CÂY

  2 phần = 1 dĩa lớn

Menu Tiệc 20 - 5,285,000đ

Hoa Bien Sai Gon
 • GỎI HẢI SẢN/ GỎI SỨA TÔM/ GỎI XOÀI KHÔ SẶC/GỎI CÁ MAI/ GỎI BÒ BÓP THẤU/ GỎI MỰC THÁI LAN

  2 phần = 1 dĩa lớn
 • TU HÀI/ ỐC MÓNG TAY CHÚA : nướng mỡ hành / cháy tỏi

  10 con = 1.4kg
 • TÔM CÀNG XANH Ủ MUỐI ĐÔNG DƯƠNG/ RANG MUỐI HK/ CHÁY TỎI

  10 con = 1.1kg
 • ỐC HƯƠNG LỚN THIÊN NHIÊN HẤP SẢ

  800G
 • CÁ MÚ ĐEN / CÁ CHIM / CÁ TẦM HẤP HỒNG KONG ( CHƯNG TƯƠNG ) / CÁ CHÉP DÒN ( OM DƯA )

  1.2KG
 • CHIM TRĨ 3 MÓN: Lòng xào mướp(xào nấm)/ xào lá chanh thái và Hầm sả / Xáo măng/nấu khoai sọ ăn kèm bún tươi

  2.2 KG
 • TRÁI CÂY

  2 phần = 1 dĩa lớn

GỎI

Hoa Bien Sai Gon
 • Salad Dầu Giấm

  60000
 • Salad Bò Trứng

  120000
 • Gỏi Bò Bóp Thấu

  120000
 • Gỏi Xoài Tôm Khô

  95000
 • Gỏi Xoài Khô Sặc

  95000
 • Gỏi Cổ Hủ Dừa Tôm Thịt / Hải sản

  120000
 • Gỏi Ngó Sen Tôm Thịt / Hải sản

  120000
 • Gỏi Tiến Vua Tôm Thịt / Hải sản

  120000
 • Gỏi Rau Càng Cua Tôm Thịt / Hải sản

  120000
 • Gỏi Sứa Tôm

  120000

RAU LUỘC – XÀO

Hoa Bien Sai Gon
 • Khổ Qua Chà Bông

  85000đ
 • Rau Muống Xào Sò Lông

  90000đ
 • Rau Muống Xào Ốc Giác

  110000đ
 • Bông Thiên Lý Xào Bò

  120000đ
 • Rau Muống / Cần Nước Xào Bò

  95000đ
 • Rau Muống/ Cần Nước Xào Tỏi

  65000đ
 • Cải Bó Xôi Xào Bò

  95000đ
 • Cải Bó Xôi Xào Tỏi

  65000đ
 • Cà Tím Nướng Mỡ Hành

  65.000đ
 • Đậu Bắp Nướng Chấm Chao

  60.000đ

ALACARTE

Hoa Bien Sai Gon
 • Chả Giò Hoa Biển

  135000đ
 • Chả Giò Hải Sản Hong Kong

  145000đ
 • Tôm Lăn Bột

 • Tôm Bách Hoa

  135000đ
 • Sò Điệp Bách Hoa

  120000đ
 • Chả Cá Thác Lác Chiên Thì Là

  115000đ
 • Chả Cá Thác Lác Hấp Cải Bẹ Xanh

  115000đ
 • Răng MựcXào Sa tế / Chiên Nước Mắm / Rang Muối Hồng Kông / Xào Tỏi / Xào Me

  115000đ
 • Tép Rong Xào Khế

  105000đ
 • Tép Rong Um Cuốn Rau Rừng

  135000đ

ALACARTE : HẢI SẢN TƯƠI

Hoa Bien Sai Gon
 • NHUM ( Cầu Gai Biển ) : 1 Con

  Nướng Mỡ Hành / Nấu Cháo ( chén )
 • Hào Wasabi

 • Cháo Hào (chén)

 • Hào Nướng Mọi

 • Hào Nướng Phômai

  38000đ
 • Hào Nướng Mỡ Hành

  32000đ
 • Hào Nướng Bơ Tỏi (1 con)

  38000đ
 • Ốc Bưu Hấp Sả / Nướng Tiêu

 • Ốc Bưu Dồn Thịt Hấp Sả

  125000đ
 • SÒ MAI (01 con)

  65000đ
  Nướng Mỡ Hành / Nướng Phômai / Sò Mai Hấp Tỏi / Nấu Cho ( chén )