Cần hợp tác với các Anh/Chị Quản Lý PR ( yêu cầu : có khách và nhân viên PR )

 Cần hợp tác với các Anh/Chị Quản Lý PR ( yêu cầu : có khách và nhân viên PR )

 Làm việc tại Quận 5, mô hình Nhà Hàng và KTV

 Lương và % cao.

 Liên Hệ : 0903 030 828