Cần Hợp Tác

 Cần hợp tác với các Quản Lý PR ( Yêu cầu : Có khách và có nhân viên PR )

 Làm việc tại Quận 5, mô hình Nhà Hàng và KTV

 Lương và % cao

 Liên Hệ : 0919.777.439